Evaluacija (analiza) objava u medijima

Meridian se bavi analizom vrijednosti objava u medijima i PR objava za klijente (PR agencije i Urede za odnose s javnošću u tvrtkama)  na tjednoj, mjesečnoj i kvartalnoj bazi te izradi tailor made evaluacija za pojedine projekte.

Fokus analize su objave u tiskanim (dnevni listovi, tjednici, mjesečnici), elektroničkim (TV i radio postaje) i internet medijima čijim analizama se agencijama i uredima za odnose s javnošću nudi snažan alat  za poboljšanje odnosa klijenta sa pojedinim medijima i novinarima te  procjenu mišljenja šire javnosti o imidžu klijenta .


Analize se izrađuju na temelju clippinga i sastoje se od obradjenih kvantitativno-kvalitativnih elemenata o objavama prezentiranih u MS Word, MS PowerPoint i/ili pdf formatu te sadrže kvantitativne i kvalitativne pokazatelje (grafički prikazi s komentarima prema medijima, datumima, autorima, temama, publicitetu i raznim drugim pokazateljima s ocjenama) pojedinih i ukupnog broja PR objava u promatranom razdoblju.

Svi analitički pregledi dostavljaju se u digitalnom ili tiskanom obliku koji sadrži članke i osnovne podatke o člancima - medij, datum, broj stranice na kojoj je objavljen članak, rubrika, autor, frekvencija autorskih objava, vrijednosno određenje članka, kratki sadržaj i površina te ukupnu površinsku i PR vrijednost (po mediju, klijentu i konkurentskim tvrtkama) izraženu u kunama (AVE metoda).

Sve analize prilagođene su standardima propisanim od strane međunarodnih strukovnih tijela (IPRA, CIPR, PRSA i AMEC). Meridian ne preporuča uporabu AVE metode već kao zamjenu nudi OTS i/ili svoju metodologiju CAVE (Corrected Advertising Value Equivalency)(ili na traženje klijenta kombinaciju ove tri metode).

AVE metoda se izrađuje na zahtjev klijenta i prema trentuno važećim cjenicima  svakog pojedinog medija.